logo
 
 
 
 
Tematy zajÍś plastycznych
29.12.2010.

Paľdziernik/Listopad - "Krajobrazy z≥otej jesieni"

GrudzieŮ - "Magia ∂wiĪt"

StyczeŮ - "Królestwo Zimy i Dziadka Mroza"

Luty - "Walentynkowe serce - lekarstwem na mroľne dni i noce"

Marzec - "Topienie Marzanny - nadziejĪ na rych≥Ī wiosnÍ"

KwiecieŮ - "Obraz budzĪcej siÍ do Ņycia wiosny w przyrodzie"

Maj - "Bukiet majowych kwiatów dla Mamy - semantyka barw a uczucia"

Czerwiec - "Na ∂wiÍtego Jana woda do kĪpania - przygotowanie do wakacji"